Zanieczyszczenie wód w morzach i oceanach

mariusz
zanieczyszczenie wód

Zanieczyszczenie wód jest bezpośrednią konsekwencją niekorzystnych zmian  jej właściwości chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych. Z roku na rok skala zanieczyszczenia wód stale rośnie, co związane jest  z ciągłym wzrostem populacji Ziemi, rozwojem przemysłu, a także działalności rolniczej (np. stosowanie pestycydów w rolnictwie). Należy zauważyć, że większość zanieczyszczeń wody trafia tam wraz ze ściekami.

Ścieki przemysłowe

Ścieki przemysłowe pochodzą z zakładów przemysłowych wszystkich dziedzin i są najbardziej szkodliwe dla środowiska naturalnego. Często zawierają sole metali ciężkich i toksyczne chemikalia. Ścieki z zakładów przetwórstwa spożywczego zawierają rozłożone związki organiczne, które powodują niedotlenianie wody w zbiorniku. Tak zwane zanieczyszczenie termiczne to woda znacznie gorętsza niż woda w jeziorze lub rzece. Zbyt ciepła woda może zabić ryby, przyspieszyć procesy biologiczne i przyspieszyć rozwój roślinności. 

Ścieki komunalne

Ścieki komunalne również zawierają związki organiczne. Podczas rozkładu zużywają one bardzo dużą ilość tlenu z wody, przy tym utrudniając lub wręcz uniemożliwiając życie wielu organizmom. Ścieki te zawierają bakterie chorobotwórcze, detergenty i inne szkodliwe chemikalia, które źle wpływają na jakość wody i na organizmy w jej żyjące.

Jaki są zagrożenia wód?

Rozwój rolnictwa, a zwłaszcza stosowanie chemikaliów, stanowi poważne zagrożenie dla wód naturalnych. Największe szkody w tym zakresie wyrządzają nawozy sztuczne. Związki wapnia, azotu, fosforu i potasu spływają do wód śródlądowych z wodami powierzchniowymi lub bezpośrednio przez rozpylanie z samolotu. Substancje te prowadzą do eutrofizacji wód śródlądowych, zwłaszcza jezior. Eutrofizacja objawia się nadmiernym nawozem prowadzącym do intensywnego rozwoju roślinności. Rośliny zatrzymują tlen z wody, co skutkuje deficytem tlenu. Środki ochrony roślin są związane z działalnością rolniczą. Stanowią też one poważne zagrożenie dla mórz. Niektóre z nich są bardzo toksyczne i trwałe. Nie rozkładają się  przez długi czas. 

Zobacz też:  Jakie buty dla dziecka warto zabrać nad morze?

Rozwój żeglugi stanowi również poważne zagrożenie dla morza. Gównym zagrożeniem są oleje, smary i ropa naftowa, które są elementami biozagrożenia wody. Ropa naftowa jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ powoduje ogromne szkody nie tylko w środowisku wodnym, ale także na plażach.

Co to są zanieczyszczenia wód?

Zanieczyszczenie wód to zmiana jakości wody spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez człowieka, która sprawia, że woda nie może zaspokoić wszystkich lub części ludzkich potrzeb.

Jak powstają ścieki?

Ścieki powstają w wyniku działalności przemysłowej lub  komunalnej. Są to zanieczyszczenia chemiczne i mechaniczne. Substancja mechaniczna to substancja mineralna lub organiczna w postaci zawiesiny, lub koloidalnej. Są to substancje nierozpuszczalne w wodzie i częściej występują w ściekach. Głównym rodzajem zanieczyszczeń mechanicznych jest zawiesina. Ten typ zanieczyszczeń jest łatwy do usunięcia w tzw. zakładach obróbki mechanicznej. Chemikalia nie są aż tak łatwe do usunięcia, ponieważ charakteryzują się  dużą zmiennością.

Wody płynące

Woda płynąca ma właściwość rozcieńczania, pochłaniania i neutralizacji zanieczyszczeń. Mikroorganizmy, które są obecne w wodzie, posiadają zdolność do rozkładania związków organicznych. W przypadku związków nieorganicznych podstawą  jest obecność tlenu. Im więcej tlenu ma woda, tym szybszy proces. Procesy te są bardzo wydajne, o ile nie zostanie przekroczona jakościowo i ilościowo bariera ścieków. Ten rodzaj dotyczy materii organicznej, ale woda również zanieczyszczona solą nie może się oprzeć samooczyszczeniu. 

Przemysłowe zanieczyszczenia chemiczne

Przemysłowe zanieczyszczenia chemiczne powstają głównie w wyniku zanieczyszczeń powstających na powierzchni Ziemi. Źródłami są: wysypiska, hałdy, zawory przeciekowe, rurociągi, stacje paliw. Wynika to ze złego sprzętu, konserwacji (produkty kwarantanny, generowane odpady komunalne).

Zanieczyszczenie wód a prawo wodne

Przepisy dotyczące ochrony wody, poza samą wodą, obejmują również obszary przybrzeżne, na których zanieczyszczenie może mieć negatywny wpływ na stan wód. Prawo stanowi, że ochrona wód przed zanieczyszczeniem to nie tylko utrzymanie ich  czystości zgodnie z przepisami, ale przede wszystkim przywracanie ich do stanu pierwotnego. W tym celu budowane są zakłady odprowadzające ścieki do wody, które muszą utrzymać i jednocześnie obsługiwać urządzenie, które ma na celu chronić wodę przed zanieczyszczeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też