Morze Bałtyckie

Morze Bałtyckie jest morzem śródlądowym, leżącym w północnej części Europy. Należy do najpłytszych, najmniejszych i najsłabiej zasolonych mórz na Ziemi.
mariusz
Morze Bałtyckie

Morze Bałtyckie jest morzem śródlądowym, leżącym w północnej części Europy. Należy do najpłytszych, najmniejszych i najsłabiej zasolonych mórz na Ziemi.

Geneza powstania Bałtyku

Morze Bałtyckie jest najmłodszym z mórz Oceanu Atlantyckiego. Powstało w okresie ostatniego zlodowacenia, około 12 tysięcy lat temu. Powstanie Morza Bałtyckiego było ściśle powiązane ze zmianami klimatycznymi w okresie Czwartorzędu. W trakcie rozwoju przechodziło przez kilka faz. Zdarzało się też, że całkowicie traciło kontakt z oceanem, przez co było nazywane po prostu jeziorem.

Geografia Morza Bałtyckiego

Bałtyk jest morzem specyficznym i wyróżniającym się na tle innych mórz występujących na naszej planecie. Jest nazywane morzem śródlądowym, ponieważ ze wszystkich stron jest otoczone przez ląd, a z otwartym oceanem połączone jest tylko kilkoma, wąskimi Cieśninami Duńskimi (Mały Bełt, Wielki Bełt, Skagerrak, Kattegat oraz Limfjord) za pośrednictwem Morza Północnego. Słaba wymiana wód powoduje, że poziom wód Bałtyku jest wyższy niż w Oceanie Atlantyckim.

Linia brzegowa Bałtyku jest bardzo urozmaicona. Wpływ na to mają liczne wyspy, półwyspy, zatoki oraz zalewy. Większe i bardziej znane wyspy leżące na Bałtyku to m.in. Zelandia, Gotlandia, Fionia. Jeśli chodzi o zatoki, są to m.in. Botnicka, Fińska czy Ryska. Kraje, które leżą nad Bałtykiem to Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja. Długość linii brzegowej wynosi 22 tys. km.

Biorąc pod uwagę głębokość i powierzchnię Bałtyku, jest on morzem stosunkowo płytkim i małym. Średnia głębokość wynosi tylko 52,3 m, natomiast maksymalna 459 m, jest to tzw. Głębia Landsort. Powierzchnia Morza Bałtyckiego to ok. 415 tys. km kw.

Zasolenie

Morze Bałtyckie jest najsłabiej zasolonym morzem na świecie. Ze względu na bardzo niski poziom zasolenia, zaliczane jest do mórz słonawych. Średnio w jednym litrze wody z Bałtyku znajduje się około od 7 do 10 g soli. Im bliżej Morza Północnego, tym zasolenie wzrasta. Niski poziom zasolenia Morza Bałtyckiego spowodowany jest panowaniem niskich temperatur, a co za tym idzie z mniejszym tempem parowania wody. Średnie temperatury z racji szerokości graficznej morza są niskie. Latem Bałtyk osiąga temperatury z przedziału od 12 do 17 stopni Celsjusza, natomiast zimą waha się od 2 do 4 stopni Celsjusza. Niskie temperatury powodują też częściowe zlodzenia, szczególnie w rejonach zatok Botnickiej, Fińskiej, Ryskiej a także zalewów. Grubość lodu nie przekracza 70 cm. Ponadto do Bałtyku wpływa sporo rzek, które niosą ze sobą duże nakłady słodkiej wody. Są to m.in. Wisła, Odra czy Niemen.

Zobacz też:  Morze cechsztyńskie - niezwykłe bogactwo przyrody i atrakcji turystycznych

Zanieczyszczenia

Bałtyk jest nosi niechlubne miano najbardziej zanieczyszczonego morza na świecie. Jedną z głównych przyczyn, która powoduje taki stan rzeczy jest proces eutrofizacji. Z racji na śródlądowy charakter morza, wymiana wód jest mocno ograniczona. Na dnie Bałtyku tworzą się również tzw. martwe strefy, które są następstwem opadającej materii organicznej. Ta z kolei podczas rozkładu, zużywa spore ilości tlenu i wytwarza siarkowodór. Do powstania sporych zanieczyszczeń, znacznie przyczyniły się również działania wojenne prowadzone na wodach Bałtyku w czasach II wojny światowej. Na dnie Bałtyku spoczywa bardzo dużo wraków zatopionych statków, które wyposażone były w bojowe środki trujące zawarte w amunicji.

Fauna i flora

Porównując Bałtyk z innymi morzami biomasa jest uboga. Niskie zasolenie przyczynia się do braku odpowiednich warunków do życia dla wielu zwierząt. W Bałtyku żyją ryby morskie jak i słodkowodne. 95% połowów na Morzu Bałtyckim stanowią śledzie, szproty i ryby płaskie. Występuje również sporo małż, zdarzają się też meduzy. Wiele gatunków występujących tam zwierząt jest pod ścisłą ochroną.

Porty nad Bałtykiem

Nad Morzem Bałtyckim położonych jest kilka ważnych portów morskich. Pod względem ilości i wagi przewożonych towarów wyróżniają się rosyjskie porty w Petersburgu, Primorsku. Biorąc pod uwagę porty znajdujące się na terenie Unii Europejskiej są to m.in. Wolny Port Ryga, Port w Kłajpedzie, czy Port w Gdańsku.

Źródła:

https://ogrodyamcon.pl
https://modnapracownia.com.pl
https://modnaiza.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też